Zoeken naar:

Het ideale concept voor brandweer, politie, reddingsbrigades en andere hulpverleners bij bergings-, reddings- en zoekacties op het water.

Het concept SMARTSAR is ontwikkeld door Dieperzicht met feedback vanuit de praktijk. Het concept is ontwikkeld op basis van een aantal uitdagingen waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt. De uitdaging in het doen van analyses bij zoekacties of bergingsacties op het water zit over het algemeen niet in de apparatuur, maar de beschikbaarheid van mensen die voldoende kennis en ervaring hebben om oa de sonarbeelden te kunnen interpreteren en analyseren.

Bij Search And Rescue operaties gaat het vaak om snelheid en het leggen van de puzzel, het verzamelen en samenvoegen van informatie. Juist door het combineren van de informatie kan een vermist persoon sneller teruggevonden worden.

SMARTSAR geeft met het concept voor het zoeken op en in het water de mogelijkheid om veel informatie te verzamelen. De verzamelde informatie kan snel en efficiënt gedeeld worden met de op locatie aanwezige hulpinstanties/hulpverleners. Op locatie gebeurt het vaak dat er velen op het zoekvaartuig aanwezig willen zijn, hiermee kan men de directe hulpverleners belemmeren in de werkzaamheden. SMARTSAR biedt hulpdiensten aan wal de mogelijkheid om live mee te kijken op het zoekvaartuig.

Voor het duiken wordt er veelal gebruik gemaakt van een separate boot. Deze boot ligt niet altijd boven het object. Met SMARTSAR  zijn de live beelden van duiker en object zichtbaar zodat de duikersbegeleiding de duiker exact naar het object kunnen sturen.

Het kan voorkomen dat een gebied op het water te gevaarlijk is om daar met personen te komen. SMARTSAR heeft een onderdeel waarmee het mogelijk is een satelliet ter plaatse te brengen met een ROV.

Waaruit bestaat SMARTSAR?

Het SMARTSAR concept bestaat uit:
– expertise waar 24/7 gebruik van gemaakt kan worden;
– een aantal eigen ontwikkelde producten;
– de mogelijkheid om in de markt aanwezige producten op te nemen in het concept.

Voor het kunnen verzamelen van de informatie bestaat het SMARTSAR concept uit een basisstation en één satelliet. Informatie wordt deelbaar tussen alle satellieten en het basisstation. Zowel het basisstation als de satelliet kunnen autonoom werken. Zonder basisstation kunnen satellieten niet met elkaar communiceren. Er kunnen maximaal 4 satellieten aan een basisstation worden gekoppeld. Grotere installaties met meer basisstations of meer dan 4 satellieten zijn mogelijk, hiervoor wordt een maatwerkplan opgesteld.

Reikwijdte van SMARTSAR

De reikwijdte van SMARTSAR kent als uiteindelijke beperking de op locatie aanwezige communicatiemiddelen. Op het moment dat het mogelijk is een internetverbinding tot stand te brengen (met de mogelijkheden van de huidige technologie, bijna overal) kan men indien nodig over de hele wereld meekijken. Een sonarspecialist uit Nederland kan helpen bij een zoekactie in Canada, door achter zijn/haar scherm mee te kijken naar de live beelden.  SMARTSAR is een product waarbij letterlijk de Sky de Limit is!

Aankomende evenementen