Zoeken naar:

Dieperzicht heeft een concept ontwikkeld waarbij op regelmatige basis vaarwegen zowel bovenwater als onderwater worden geïnspecteerd.

Het beeldmateriaal en de data worden vastgelegd zodat wijzigingen in de tijd zichtbaar zijn. Beelden  (oa 360 graden foto’s) van verschillende inspectieronden kunnen naast elkaar worden gelegd, hierdoor worden veranderingen zichtbaar, alle gegevens kunnen worden bijgewerkt in het areaal.

Met het afsluiten van een inspectie abonnement bent u als waterwegbeheerder waarschijnlijker goedkoper uit dan uw huidige werkwijze.
Lage resolutie. Images zijn te realiseren tot 90MP. Foto’s kunnen worden opgeslagen in oa GeoWeb, Global-Mapper, Globespotter en vele andere systemen. Tbv van asset management kunnen alle onderdelen worden vastgelegd.

Bodem/Slib

Vastlegging:

– Oever bovenwater (Fotografie)
– Omgeving waterweg (Fotografie)
– Kunstwerken (Fotografie/Sidescansonar)
– Oever onderwater (Sidescansonar)
– Bathymetrie (Singlebeam/multibeam sonar)
– Vegetatie (Sonar)

Vegetatie 2

Voor het inwinnen hebben wij de beschikking over verschillende schepen. Van klein tot ADN gecertificeerd.

Aankomende evenementen